Zakres usług

Obsługa spedycji
zagranicznej

Usługi celne

– zbieranie dokumentów niezbędnych do odprawy celnej,

– deklarowanie produktów spożywczych lub pochodzenia zwierzęcego do kontroli sanitarnej i weterynaryjnej,

– umieszczanie danych w Rejestrze Agencji Celnej i komputerowej bazie danych,

– otwarcie procedury celnej (jednolity dokument administracyjny SAD),

– ustalanie taryf celnych na towary,

– obliczanie Ceł, Podatków,

– selektywna lub pełna kontrola towarów, kontrola dokumentacji,

– kontrola terminów płatności lub płatności w imieniu klienta,

– działalność związana z funkcjonowaniem składu celnego.

 

Magazynowanie

– rozładunek-załadunek

– przechowywanie

– ważenie, sortowanie, przepakowywanie, paletyzacja

– usuwanie i klejenie etykiet

– księgowość magazynowa

– kształtowanie i wysyłanie partii do odbiorcy końcowego

– obsługa ciężkich i nietypowych ładunków

Import towarów

Działając jako importer na terenie UE, dokonujemy odpraw celnych towarów, a następnie wysyłamy towary do odbiorców Europejskich w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Odbiorca końcowy pozbywa się formalności związanych z procedurami tranzytowymi a odprawą celną ostateczną ładunku.

Wygoda i oszczędność są szczególnie widoczne, jeśli jest kilku odbiorców końcowych.

Eksport towarów

– odprawa eksportowa

– wsparcie operacji eksportowych,

– uzyskanie niezbędnych certyfikatów,

– doradztwo, usługi eksportera technicznego,

– pośrednia usługa Eksportu dla nierezydentów UE.

Strategia podatkowa

Aktualna strategia podatkowa

Strategia podatkowa [PDF]

Pobierz plik